Úvodní stránka > Sruby a srubové stavby > Náklady na srub

Náklady na sruby

Jaké jsou náklady na vytápění srubu:

Samotný stavební materiál jako je dřevo, je nejlepší izolační materiál, který nám příroda poskytuje. Tloušťka stěny srubu už má ale od určité velikosti jen nepatrný vliv na energetickou náročnost vytápění. Stejně jako u každého typu domu potřebujete zvážit, zda není třeba dům důkladně zaizolovat, jaké zvolit vytápění, druhy podlahy, okna, dveře, jak izolovat střechu a řada dalších faktorů, které mohou mít vliv na náklady na vytápění srubu. V každém případě reakce srubu po zatopení je velice rychlá, protože se vytápí pouze vzduch v místnostech a tenká povrchová vrstva dřeva, takže není nutno vytápět stěny, tak jako u klasických zděných staveb, ale na druhou stranu zase je menší akumulační schopnost, které sebou přinášejí zděné stavby. Proto se nejčastěji doporučují sruby vytápět od podlahy nebo kachlovými kamny, stěnovým topením či klasickými radiátory u stěn.

Sruby patří k nízkoenergetickým stavbám, náklady srubu se projevují na kvalitě a požadavkům zákazníka, které vyžaduje. Více o výhodách srubu, použité technologii a materiálu naleznete v dané kategorii.

Celková cena srubu

Uvádíme zde pouze orientační rozpočet, který uvádíme pro sruby. Celková cena záleží na velikosti domu, zvoleného materiálu, dále tloušťky obvodové stěny a řada dalších faktorů, které stanovují přibližný rozsah ceny 10.000 - 20.000 kč / m2 + doprava a montáž.

Cena hotového srubu může být orientačně jiý od 1 milionu korun. Náklady na srub jsou tedy velice nízké, ale jakákoliv vyšší náročnost, velikost srubu a kvalita použitého materiálu zvyšuje náklady, které jsou pro jednotlivé sruby individuální.

Tisk aktuální strany